AFFÄRSETIK

Online karriärtjänster som är bara ett klick ifrån dig

AFFÄRSETIK

Kvalité/CSR (Corporate Social Responsibility)

Nordic Career Academy AB grundar sig på affärsetik och socialt ansvarstagande som består av dessa värdegrund:

Samhällsansvar

Vi vill göra samhällsnytta genom att bidra till andras utveckling och skapa både lönsamhet och trivsel i arbetslivet för såväl individer som företagare.

Engagemang

Att vara engagerad i det vi gör och ta vårt arbete på högsta allvar är en viktig framgångsfaktor för att kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt.

Miljöansvar

Vi strävar efter att bedriva vårt företag med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vår miljöpåverkan sker främst genom att arbeta på distans utan en fysisk arbetsplats. På det sättet bidrar vi till mindre konsumtion av el, värme, bränsle/energi för transportmedel, avfall o.s.v. Vi konsumerar inga papper i form av fakturor, tryckmaterial eller dokument. All leverans och kommunikation med våra kunder och leverantörer sker digitalt via e-post och telefon. Även allt administrativt arbete sker via digitala hjälpmedel.

Resultat

Vi följer upp kvalitén i våra tjänster för att bedöma vad det ger för resultatet för såväl oss som våra kunder. Vi vill mer än gärna besvara våra kunders behov och förväntningar på bästa möjliga sätt så att vi kan leverera tjänster i toppkvalité.

Effektivitet

Vi arbetar på ett snabbt och smidigt sätt såväl internt som externt. Vi använder oss av de senaste tekniska hjälpmedlen och våra egenutvecklade metoder för att kunna leverera våra tjänster i det mån och effektivitet våra kunder och samarbetspartner förväntar sig av oss.

Samarbete

Vi tror på vikten av att samarbeta både internt och externt. Vi tar tacksam emot tips och råd från våra samarbetspartner och kunder för att utveckla våra tjänster vidare och uppnå högsta möjliga kundnöjdhet.

KVALITETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsuppföljning bygger på samtliga sju parametrar som Svenskt Kvalitetsindex har för mättning av kvalité:

1) kundnöjdhet

2) produktkvalitet

3) servicekvalitet

4) prisvärde

5) image

6) lojalitet

7) förväntningar.