Chefscoachning för dig med personalansvar

Individanpassad chefscoachning av diplomerade coacher

Starta nu

Skaffa dig nya perspektiv på dina chefsutmaningar och möjligheter

Chefscoachning är för dig med personalansvar som behöver bolla med en professionell samtalspartner för att reflektera över ditt ledarskap. Syftet med chefscoachning är att du ska få nya insikter om dig själv och dina förutsättningar, såväl individ som chef, så att du ser på dina möjligheter med nya ögon.

TJÄNST

Chefscoachning för dig med personalansvar

Chefscoachning handlar om att kunna leda sig själv som individ och att i sin ledarroll kunna leda sina medarbetare på ett coachande förhållningssätt. Du får hjälp med att kartlägga dina styrkor och utmaningar och får verktyg för att stärka dig i din roll som chef. Genom att ställa kraftfulla frågor utmanar coachen dig att se det du själv inte kan se. Vill du också utveckla ditt ledarskap och hantera svåra situationer på ett mer konstruktivt sätt? Då kan ett samtal med en av våra diplomerade/certifierade coachar kan vara lösningen för dig.

Våra karriärcoacher kan hjälpa dig att

 • bolla dina tankar och funderingar via kraftfulla frågor
 • utmana dig att tänka i nya banor
 • komma på egna lösningar inför svåra beslut
 • utveckla din kommunikationsstil och förmedla ditt budskap på ett tydligt sätt
 • ha ett coachande förhållningssätt mot din medarbetare
 • strukturera ditt arbete och delegera uppgifter på bästa sätt
 • hantera konflikter som kan uppstå på din arbetsplats
 • hantera svåra situationer som uppsägningar och omställningar på jobbet
 • få bättre förståelse för dina handlingar och ditt beteende
 • stärka din självkänsla och ditt självförtroende
 • hitta balans mellan att vara chef och kollega
 • hitta balans mellan arbetslivet och privatlivet
 • bli tydligare i ditt chefskap och ledarskap
 • identifiera dina individuella mål med ditt ledarskap

Exempel på frågor du kan ta upp i ett samtal:

 • Jag får varken stöd från min närmaste chef eller från mina medarbetare. Hur hanterar jag känslan att vara ensam i min roll som mellanchef?
 • Mina medarbetare uppfattar att jag inte är rak i min kommunikation. Hur ska jag hantera det?
 • Kan jag bli bättre på en rak och tydlig kommunikation?
 • Hur kan jag som chef inspirera mina medarbetare mot uppsatta mål?
 • Kan jag bli bättre på att få kritik från mina anställda?
 • Jag har svårt att hantera vissa specifika situationer då jag känner mig helt handlingsförlamad. Hjälp!
 • Jag vet att jag bör ge feedback till mina medarbetare som gör ett bra jobb men jag har svårt för sådant? Hur ska jag hantera det?
 • Jag har lågt självförtroende och det begränsar mig i min roll som chef. Hur kan jag hantera det?
 • Hur blir jag en chef som får sina medarbetare må bra på jobbet och prestera bättre?
 • Hur kan jag stoppa den höga personalomsättningen och de ökade sjukskrivningarna på jobbet?

CHEFSCOACHNING
VIA TELEFON
ELLER VIDEOSAMTAL:

 • Individuell chefscoachning av en diplomerad/certifierad coach med chefserfarenhet.
 • 30 minuters samtal.
 • Du bestämmer vad du vill prata om.
 • Fokus på ämnet du väljer och dina frågor.
 • Ofta lediga tider inom 24 timmar.

Så här går det till steg för steg:

1

Du bokar en tid som passar dig och beskriver vad du vill samtala om.

2

Du får ett mail från oss med information om hur du kan förbereda dig inför samtalet.

3

Din coach ringer dig på förutbestämd tid och svarar på dina frågor.

4

Efter samtalet får du utvärdera hur nöjd du är och ställa eventuella följdfrågor.