Frågor och svar

Vad har era karriärrådgivare för erfarenhet och kompetens?

För att hålla en hög kvalité i våra tjänster och möta våra kunders förväntningar på bästa möjliga sätt väljer vi ut våra medarbetare och samarbetspartner med stor omsorg. Våra karriärrådgivare består av f.d. rekryterare och handledare inom arbetsmarknadsinsatser. Samtliga har arbetat många år med att ge professionella råd om frågor kring jobb, karriär, arbetsliv och arbetsmarknad. Inom Nordic Career Academy arbetar vi alla med RDL-metoden som bygger på ett individanpassat synssätt. Med den som grund använder vi egna arbetsverktyg och en mängd kriterier för att göra individuella bedömningar och hjälpa dig på bästa sätt. Här kan du läsa mer om karriärrådgivning.

 

Vad har era karriärcoacher för erfarenhet och kompetens?

Inom Nordic Career Academy arbetar vi endast med professionella karriärcoacher som har utbildningar från ICF eller andra godkända coachfederationer. När du bokar samtal med en av våra karriärcoacher får du en professionell och opartisk samtalspartner som har många års erfarenhet av att erbjuda coachningssamtal. Alla våra coacher är antingen diplomerade eller både diplomerade och certifierade coacher som arbetar enligt International Coach Federations normer och etiska regler.

Här kan du läsa mer om karriärcoachning.

 

Vad är skillnaden mellan en karriärrådgivare och en karriärcoach?

En karriärrådgivare ger dig konkreta tips, stöd och råd utifrån dina förutsättningar och behov. Du får hjälp med att sticka ut i mängden och sälja in din kompetens på bästa möjliga sätt för att du ska lyckas med dina målsättningar. En karriärrådgivare kan hjälpa dig bland annat att framställa ett vinnande CV och ett intresseväckande personligt brev, träna på intervjufrågor, ge nyttig information om intervjuteknik eller hur du kan effektivisera ditt jobbsökande. Här kan du läsa mer om karriärrådgivning.

 

En karriärcoach hjälper dig som står inför svåra beslut inom arbetslivet och vill samtala med en neutral och professionell samtalspartner. Karriärcoachen ger dig varken tips eller råd om vad och hur du ska göra för att du ska få svar på dina frågor. Genom att ställa kraftfulla frågor utmanar coachen dig att frigöra din potential, på egen hand hitta lösningar och se det du själv inte kan se. Våra karriärcoacher kan även hjälpa dig att komma på nya insikter om dig själv och dina förutsättningar och möjligheter, sätta tydliga karriärmål, och finna inspiration och motivation. Du kan läsa mer om karriärcoachning här.

 

Är inte 20 minuter lite för kort för ett rådgivningssamtal?

Nej, inte alls. 20 minuter räcker alldeles gott för att prata om ditt ärende. När du bokar karriärrådgivning beskriver du detaljerat i kommentarfältet vad ditt ärende gäller och vad du vill prata om. Innan samtalet har din karriärrådgivare förberett sig noggrant för att ni snabbt ska komma in i samtalet och du ska få precis det stöd du behöver.

 

Gör ni ändringar också när ni granskar CV eller personligt brev?

Nej, vi gör inga ändringar när vi granskar dina ansökningshandlingar eller din LinkedIn-profil utan vi ger feedback på vad du kan förbättra för att dina ansökningshandlingar ska vara matchade med den typen av arbete du söker.