Historien bakom Nordic Career Academy

Helhetslösningar inom karriärutveckling

Online karriärtjänster som är bara ett klick ifrån dig

Idén att bilda Nordic Career Academy fick grundaren Erdal Akbas när han coachade långtidsarbetslösa med behov av extrastöd. Dessa personer hade varit utanför arbetsmarknaden under så lång tid att de saknade färska referenser. Han lade märke till att ju längre tid man varit arbetslös, desto svårare var det att komma ut i arbete. Arbetsmarknaden hade sina oskrivna regler och många av hans deltagare hade varken hopp eller motivation om att de skulle kunna få jobb igen. Det var ingen ovanlighet för honom att varje dag träffa personer som visade tecken på odiagnostiserad psykisk ohälsa, ständig oro och brist på självförtroende vilket gjorde arbetslösheten ännu svårare för dem.

Under denna period blev det påtaglig för honom hur viktigt det är att erbjuda arbetssökande rätt stöd i ett tidigt skede innan man tappar motivation och tilltron till sina egna förmågor. Enligt hans mening skulle alla som vill byta eller hitta jobb få tillgång till snabba och kostnadseffektiva stöd för att snabbt gå vidare i yrkeslivet. Och detta stöd skulle vara online och till överkomliga priser så att alla skulle kunna få hjälp oavsett var man bor och vad man har för budget. På det sättet skulle man via enkla insatser kunna ta åtgärder för att förebygga arbetslöshet och underlätta för de yrkesverksamma att byta jobb medan de försörjer sig.

Denna dröm som Erdal hade en gång i tiden utgjorde grunden för Nordic Career Academy.