Vad innebär nöjd-kund-garanti? Får jag tillbaka mina pengar om jag inte är nöjd?

Nöjd-kund-garanti innebär att du som köpt och fått en tjänst hos Nordic Career Academy får dina pengar tillbaka om du inte är nöjd med vår tjänst. Som förutsättning för att denna garanti ska gälla behöver du framställa en skriftlig begäran via e-mail inom en vecka från det datum du köpt tjänsten. Du skickar din e-post till: info@nordiccareeracademy.se