Om oss

Helhetslösningar inom karriärutveckling

Online karriärtjänster som är bara ett klick ifrån dig

Om Nordic Career Academy

Nordic Career Academy hjälper dig via snabba och digitala helhetslösningar för att du ska kunna gå vidare och uppnå dina mål i arbetslivet och utvecklas som yrkesperson. Vi riktar oss till såväl yrkesverksamma som arbetssökande, men också till chefer och egenföretagare som behöver stöd kring frågor om jobb, karriär, ledarskap, affärsmannaskap och arbetslivet. Hos oss får du hjälp med allt från granskning av ansökningshandlingar och intervjuträning till karriärrådgivning, affärsrådgivning och chefscoachning. Vår metod bygger på RDL-metoden och samlade erfarenheter från våra karriärutvecklare som har många års erfarenhet av svenska arbetsmarknaden, rekryteringsbranschen, karriärrådgivning och karriärcoachning. Vårt unika koncept med bred produktportfölj, snabba leveranstider och förmånliga priser gör att våra kunder väljer oss.

Om grundaren

Erdal Akbas är grundaren av Nordic Career Academy. Han arbetar sedan 2010 med karriärutveckling och har medverkat i flera arbetsmarknadsprojekt där han coachat arbetssökande i form av akademiker, chefer, nyexaminerade, långtidsarbetslösa, unga vuxna, unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer), nyanlända och arbetssökande över 55 år.

Innan han ägnade sig åt karriärutveckling arbetade han många år som egenföretagare och studerade flera utbildningar med olika inriktningar. Han har utbildat sig inom diplomerad ICF-coachning (International Coach Federation), integrationspedagogik, entreprenörskap och chef- & ledarskap, intervjuteknik, företagsekonomi, marknadsföring, affärsutveckling och försäljning.

Det han brinner för är att alla ska kunna ha ett jobb och försörja sig på det man tycker är kul.

Erdal Akbas

.

Våra värderingar

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa människor att skapa framgång, trivsel och lönsamhet i arbetslivet genom att erbjuda snabba onlinetjänster inom karriärutveckling.

Vår vision

Vår vision är att vara den självklara preferensen inom karriärutveckling där folk från hela världen kan få onlinestöd på sina modersmål.

Vår mission

Vår mission är att hjälpa människor att uppnå sina mål i arbetslivet och ha ett arbete som de trivs med.

Historien bakom Nordic Career Academy

Idén att bilda Nordic Career Academy fick grundaren Erdal Akbas när han coachade långtidsarbetslösa med behov av extrastöd. Dessa personer hade varit utanför arbetsmarknaden under så lång tid att de saknade färska referenser. Han lade märke till att ju längre tid man varit arbetslös, desto svårare var det att komma ut i arbete. Arbetsmarknaden hade sina oskrivna regler och många av hans deltagare hade varken hopp eller motivation om att de skulle kunna få jobb igen. Det var ingen ovanlighet för honom att varje dag träffa personer som visade tecken på odiagnostiserad psykisk ohälsa, ständig oro och brist på självförtroende vilket gjorde arbetslösheten ännu svårare för dem.

Under denna period blev det påtaglig för honom hur viktigt det är att erbjuda arbetssökande rätt stöd i ett tidigt skede innan man tappar motivation och tilltron till sina egna förmågor. Enligt hans mening skulle alla som vill byta eller hitta jobb få tillgång till snabba och kostnadseffektiva stöd för att snabbt gå vidare i yrkeslivet. Och detta stöd skulle vara online och till överkomliga priser så att alla skulle kunna få hjälp oavsett var man bor och vad man har för budget. På det sättet skulle man via enkla insatser kunna ta åtgärder för att förebygga arbetslöshet och underlätta för de yrkesverksamma att byta jobb medan de försörjer sig.

Denna dröm som Erdal hade en gång i tiden utgjorde grunden för Nordic Career Academy.

Vår metod

Vår metod, RDL-metoden, är skapad av vår grundare Erdal Akbas som arbetat med karriärutveckling sedan 2010. Den grundar sig på hans teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom karriärcoachning & -rådgivning, rekrytering och marknadsföring. Under alla dessa år som karriärrådgivare har han haft förmånen att samarbeta med flera duktiga karriärutvecklare med olika utbildningar och bakgrund. Majoriteten av dessa personer var utbildade inom HR, beteendevetenskap, PAO och ICF-coachning och jobbade tidigare som rekryterare, chefer, coacher och egenföretagare.

Enligt hans mening fyllde alla dessa kompetenta personer ett stort och viktigt behov inom karriärutveckling. De var duktiga på olika områden inom karriärutveckling men saknade tyvärr kunskap om varandras spetskompetens. Därför hade de också olika sätt att tänka och jobba med frågor inom karriärutveckling. Att komma underfund med denna skillnad utgjorde grund för honom att utveckla en alldeles egen metod inom karriärutveckling. En metod som är individanpassad och inkluderar alla viktiga komponenter inom karriärutveckling som man behöver ta hänsyn till.

RDL-metoden bygger på att definiera individens resurser och behov för att sedan kunna erbjuda individanpassat stöd och individanpassade verktyg och strategier. Det teoretiska stödet handlar om att förtydliga vem/vad du är/kan/vill i arbetslivet och hur väl du matchar behovet i arbetsmarknaden. Med hjälp av coachande frågor som börjar med vad/var/vem/hur/när tar vi reda på vad du behöver för praktiskt stöd och vilka verktyg du behöver för att uppnå ditt mål.

Med dessa som grund använder vi egna arbetsverktyg och en mängd kriterier för att göra individuella bedömningar och kartlägga dina behov samt resurser för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.