Välj dina referenser med omsorg

När det väger mellan dig och en annan kandidat kan dina referenser vara avgörande om du får jobbet

Rekryterarna vill ofta ringa referenser för att höra vad de har att säga om kandidaten. En referens ska vara någon som känner dig väl och en person från tidigare arbeten som kan uttala sig om hur du har arbetat. Dina referenser ska till exempel kunna beskriva vilken roll du hade i grupper, hur bra du var på att samarbeta med andra eller vad som skulle behöva utvecklas hos dig.

Exempel på vanliga frågor din referensperson kan få under samtalet:

 • Vad hade hen för arbetsuppgifter?
 • Hur väl presterade hen med sina arbetsuppgifter?
 • Vad var hen särskilt duktig på?
 • Vilka egenskaper skulle du säga att hen behöver bli bättre på?
 • Hur fungerade samarbetet med kollegor?
 • Passade hen sina tider?
 • Hade hen mycket sjukfrånvaro?
 • Skulle du återanställa denna person?

Här är några rekommendationer som är bra att tänka på när det gäller referenser.

Välj dina referenser med omsorg

Anpassa valet av dina referenser efter jobbet du söker. Det är viktigt att du väljer personer som kan ge en god och realistisk bild av dig som medarbetare. Det bästa är att använda sig av tidigare chefer och helst från dina senaste jobb men det går även bra med tidigare kollegor. Lämpligt antal är två referenser men ibland får rekryteraren inte tag på de två referenser du angett och då kan det vara bra att ha en tredje som reserv. Du kan också använda din lärare, mentor, eller någon kontakt från föreningslivet om du inte har tillräckligt långt arbetslivserfarenhet. Men använd aldrig någon anhörig eller dina vänner som referenser.

Fråga först

Kom ihåg att dina referenser ska vara tillfrågade om det går bra att använda dem som referenser. Fråga vad de kommer att säga om dig när rekryteraren ringer, så att du säkerställer att de inte säger något oförutsedd. Tala om vilken tjänst det gäller och vilka kvalifikationer arbetsgivaren efterfrågar för den här rollen så dina referenser kan förbereda sig inför samtalet.

Var förberedd

Att skriva kontaktuppgifter till dina referenser i ditt CV är inget att rekommendera. Om du går ofta på intervjuer finns det alltid en risk att de kan bli uppringda utan din kännedom. Ha kontaktuppgifter till dina referenser noterade i ett separat dokument när du går på intervju så att du snabbt kan lämna ut dem om så efterfrågas. Detta ger ett mer strukturerat och målmedvetet intryck. Vill du först informera dina referenser om att de kommer bli uppringda? Då kan du skicka iväg ett mail till arbetsgivaren så fort du pratat klart med dina referenser. Var tydlig med dina referensers namn, kontaktuppgifter, befattning och vilken relation ni haft på tidigare arbetsplatser.

 • Ex:
 • Anders Svensson, verksamhetschef, Företaget AB/Ort
 • Tel: 0700 000000
 • e-post: anders.svensson@företaget.se

Informera dina referenser

Det är viktigt att dina referenspersoner är uppdaterade om hur det har gått för dig och om du har fått jobbet. Visa din tacksamhet och uppskattning genom att fira din seger tillsammans med dem och kom ihåg dem även när du inte söker jobb.