SÅ HÄR BLIR DU SYNLIG PÅ LINKEDIN OCH FÅR NYA MÖJLIGHETER (Del-2)

Öka din synlighet för rekryterare och nya kunder genom att ha en relevant och intresseväckande profilsammanfattning på LinkedIn.

LinkedIn är ett effektivt rekryteringsverktyg och en social media plattform där tusentals rekryterare och arbetsgivare letar efter kandidater dagligen. Allt fler går med i LinkedIn för att bygga upp ett större nätverk, marknadsföra sitt personliga varumärke, skapa nya möjligheter och hitta ett nytt jobb. Att bara skaffa en profil på LinkedIn och tro att man är klart är ett stort misstag. LinkedIn kräver lite mer än att ha en komplett profil för att bli kontaktad av rekryterare eller kunder. För att få fart på din karriär behöver du vara aktiv på LinkedIn, knyta kontakter, skapa egna inlägg och kommentera andras inlägg så att du utvecklar goda relationer med ditt nätverk som kan hjälpa dig tillbaka.

Se din LinkedIn profil som ditt digitala CV. Sammanfattningen av din profil på LinkedIn är det som en besökare läser direkt efter din profilrubrik. I mitt förra blogginläg SÅ HÄR BLIR DU SYNLIG PÅ LINKEDIN OCH FÅR NYA MÖJLIGHETER (Del-1) kan du läsa om hur man väljer rätt yrkesrubrik för sin profil på LinkedIn. Profilsammanfattning är en av de viktigaste annonseringsplatserna att använda sig av på LinkedIn och det är just här ska du fånga andras uppmärksamhet. Många personer väljer att lämna denna ruta helt tomt eller inte använder sig av på ett effektivt sätt. Genom att ha en genomtänkt profilsammanfattning kan du i viss mån styra vilken bild dina besökare ska få av dig redan vid inledningen. Därför är det ytterst viktigt att du beskriver dina kunskaper och erfarenheter på ett fångande sätt så att du gör ett gott intryck och ger en god bild av vem du är som yrkesperson. Då blir det också lättare att placera och matcha dig i rätt sammanhang för rekryterare, kunder och andra som är positiva till nätverkande. Det hjälper dig att sticka ut i mängden och få uppmärksamhet.

Din profilsammanfattning ska vara relevant för den typ av arbete som du jobbar eller vill jobba med. Den ska ge dina besökare på LinkedIn en bild av dina färdigheter, målsättningar och drivkrafter. Innehållet bör ha tydlig information om din inriktning i yrkeslivet och väcka nyfikenhet för din profil. Så det är viktigt att du reflekterar över vad som är mest väsentlig att ha med här eftersom detta är ett utmärkt tillfälle att kommunicera med dina besökare och fånga deras intresse. Använd ett klart och lätt förståeligt språk. Din beskrivning ska vara övergripande, kort, koncist och säljande. När man har läst klar din sammanfattning ska man förstå tydlig vem du är som yrkesperson.

Om innehållet i sammanfattningen har relevanta sökord och beskriver din kompetens på ett klart språk hamnar du högre upp på LinkedIns sökmotor och blir synlig. När du väcker nyfikenhet med din sammanfattning upplevs din profil mer inbjudande och du får större chans att bli kontaktad av arbetsgivare, rekryterare och nya kontakter på LinkedIn. Du förmedlar ditt budskap bättre och förstärker ditt personliga varumärke.

Så här skriver du en effektiv och intresseväckande profilsammanfattning:

Beskriv dina färdigheter

Presentera dig med några rader och var upplysande om vad du kan. Ge en kort summering av dina främsta och mest relevanta färdigheter samt din inriktning i yrkeslivet. Vad är din spetskompetens och vem är du i din yrkesroll? Vad konkret kan du inom ditt område? Se till att rensa din profilsammanfattning från alla klyschor och flummiga formuleringar. Sådana beskrivningar säger inget konkret om vad du kan eller hur din kompetens skulle kunna vara till nytta för andra. Hitta en god balans mellan att vara personlig och professionell. Man behöver inte ha en formell ton på LinkedIn bara för att den är en professionell affärs- och karriärnätverksplattform. Använd ett vardagligt och trevligt språk så du uppfattas genuin, trovärdig och yrkeskunnig.

Beskriv vad du har att erbjuda till andra

Här ska du tänka som när du skriver ett personligt brev. Skriv kort i din sammanfattning vad du har att erbjuda till en arbetsgivare, dina kunder eller samarbetspartner. Tänk på vad som gör dig unik i jämförelse med de som har liknande erfarenheter och utbildning. Tillför du ett personligt värde när du utför dina arbetsuppgifter eller säljer dina tjänster? Vilka problem löser du? Om du är tydlig med detta så ökar du dina chanser att ge en klarare bild av vad konkret du kan göra för andra.

Beskriv dina målsättningar

Beskriv var du är på väg och vilka målsättningar du har i yrkeslivet. Vad vill du uppnå just nu och vilka framtidsambitioner har du? Är du den som söker jobb eller en konsult/företagare som söker nya affärsmöjligheter? Sammanfatta dina mål i avgränsat form av bransch, yrkesroll och befattningar. På så sätt blir det lättare för rekryterare att placera dig i rätt sammanhang och matcha dig med rätt jobb. Är du egenföretagare? Beskriv tydlig vilka personer eller företag du vill komma i kontakt med och vilka problem du vill lösa.

Beskriv dina drivkrafter

Linkedin användare vill generellt hellre ta kontakt med personer som visar ett positivt, trevligt och professionellt förhållningssätt. Visar du engagemang för ditt yrke och speglar dina drivkrafter på ett trovärdigt sätt på LinkedIn fångar du andras uppmärksamhet och uppmanar dem att ta kontakt med dig. Beskriv vad det är som motiverar och driver dig i yrkeslivet. Vad tycker du är roligast med ditt arbete? Motivera även hur och varför så att dina profilbesökare blir övertygad om det.

Använd sökord för din yrkesroll

I jakten på intressanta kandidater använder sig de flesta rekryterare av specifika sökord för den aktuella tjänsten. Identifiera vilka sökord som är mest relevanta för dig och ditt yrke. Ta med dessa sökord som beskriver din kompetens i din sammanfattning så du ökar din chans att hamna högre upp på LinkedIns sökmotor och blir synlig för rekryterare.