Vår metod

Helhetslösningar inom karriärutveckling

Vår metod, RDL-metoden, är skapad av vår grundare Erdal Akbas som arbetat med karriärutveckling sedan 2010. Den grundar sig på hans teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom coachning, rekrytering och marknadsföring. Under alla dessa år som karriärrådgivare har han haft förmånen att samarbeta med flera duktiga karriärutvecklare med olika utbildningar och bakgrund. Majoriteten av dessa personer var utbildade inom HR, beteendevetenskap, PAO och ICF-coachning och jobbade tidigare som rekryterare, chefer, coacher och egenföretagare.

Enligt hans mening fyllde alla dessa kompetenta personer ett stort och viktigt behov inom karriärutveckling. De var duktiga på olika områden inom karriärutveckling men saknade tyvärr kunskap om varandras spetskompetens. Därför hade de också olika sätt att tänka och jobba med frågor inom karriärutveckling. Att komma underfund med denna skillnad utgjorde grund för honom att utveckla en alldeles egen metod inom karriärutveckling. En metod som är individanpassad och inkluderar alla viktiga komponenter inom karriärutveckling som man behöver ta hänsyn till.

RDL-metoden bygger på att definiera individens resurser och behov för att sedan kunna erbjuda individanpassat stöd och individanpassade verktyg och strategier. Det teoretiska stödet handlar om att förtydliga vem/vad du är/kan/vill i arbetslivet och hur väl du matchar behovet i arbetsmarknaden. Med hjälp av coachande frågor som börjar med vad/var/vem/hur/när tar vi reda på vad du behöver för praktiskt stöd och vilka verktyg du behöver för att uppnå ditt mål.

Med dessa som grund använder vi egna arbetsverktyg och en mängd kriterier för att göra individuella bedömningar och kartlägga dina behov och resurser för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.